• mh@mogenshauge.dk
  • 23 83 99 61

Pileanlæg

Et lukket pilerensningsanlæg med membran er helt uden afløb. Anlægget er dimensioneret efter den aktuelle mængde af spildevand og nedbør.

Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren, hvor bassinet fungerer som et lager. Pilene renser jorden for disse stoffer i løbet af vækstperioden, idet spildevandet anvendes som næring til væksten.

Pilene omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget.

Når pilene bliver skåret ned og fjernet, kan de bruges til at fyre med. Fra tredje vækstår svarer pilenes brændværdi pr. kvm til hele 0,75 liter olie.